יולי נודלמן-צדק לכל Закон

Justice יולי נודלמן Juli Nudelmann

דעות

דעות ותגובות על ציור "איגוד" -The Association- של ציירת טטיאנה צרקסובה

לאחר שכמה מהאנשים שדמותם שלהם מתוארים בציור "איגוד" - The Association - של ציירת טטיאנה צרקסובה ראו באתר הגלריה של ציירת את התמונה הם שלהו בקצרה את התרשמותם בדואר אלקטרוני. החלטנו לפרסם את התגובות כפי שקיבלנו האוריגינלי עם הבקשה של הציירת למסור תודה שלה לאנשים שהגיבו על המוצר שלה

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA