Justice יולי נודלמן Juli Nudelmann
  www.julinudelmann.com
יולי נודלמן-צדק לכל Закон
יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
שופט בית המשפט השלום תל-אביב צבי כספי י:" יש לי ביקורת קשה ביותר על המערכת שכולכם, אבל כולכם, אומרים בחדרי חדרים שהיא מושחתת, לא הוגנת ולא הגונה, אבל אין לאף אחד מכם את האומץ להגיד זאת בגלוי".
אותי מטריד מאוד העניין שהרבה מאוד שופטים נבחרים לפי קשרים ולא כישורים... הזמן ששופטים יושבים לדין אינו מלמד על מקצועיותם ויעילותם
מי 866 תלונות נגד השופטים בשנה שעברה 43% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות
15:16 (06/07/10) יולי נודלמן
"שופט אהרן ברק הוא פירט משפטי, השובר את השיא העלמי ביוהרה שיפוטית. אהרן ברק במובהק לא מוכן לקבל הגבולות כלשהן על כוחן השיפוטי, וזה הופך את בית המשפט לכוחני. אצלנו (ארצות הברית-י.נ.) זה היה נתפס כעריצות השופטים. ברק יצר היש מאין עוצמה שיפוטית שעליה לא הלמו אפילו שופטי העליון האגרסיביים ביותר שלנו (ארצות הברית-י.נ.) נשיא בית המשפט העליון בדימוס הוא איש האגרסיבי ביותר שלוקח ביוהרה ומבקש לכפות את עמדותיו על המערכת הפוליטית. בית המשפט שפוסק בעניינים חוקתיים הוא בית המשפט פוליטי. הרעיון ששופטים בישראל ממנים שופטים הוא רעיון איום ונורא . בית המשפט העליון של ישראל הוא בית המשפט האגרסיבי ביותר בעולם.
כבוד השופט ורדי זיילר שופט שממציא את ציטוטים של פסקי דין מפברק הכרעת דין, חולה מחלת שכחה, בעל- חלומות, או יותר גרוע? שופט זיילר סולל את הדרך למקבל השוחד לשוב לעבודתו? התרשלות ממשית חמורה?עם השופט זה - ורדי זיילר, נשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי, אני הכרתי ב-1999.
מחקר מקיף שנערך במשך עשור חושף שחיקה דרמטית בדימויה של מערכת החוק בעיני הציבור בישראל. רק 36% מהמגזר היהודי-כללי (שאינם מתנחלים או חרדים) הביעו השנה אמון בבתי המשפט - לעומת 61% בשנת 2000. גם מידת האמון במשטרה פחתה משמעותית עם השנים
האנשים חפים מפשע סובלים גם מי רשלנות של בתי המשפט ומי פעילות ממש פלילית של המשטרה. המדינה, מכספי הציבור משלמת לפעמים פיצויים, אך לשופטים ולשוטרים אף לא השיער זז. Innocent people suffer from negligence by the judge and the criminal actions of the police, the state of the money society sometimes pays for them, but by the judge and the police even one hair isn't move. Невинные люди страдают от халатных действий судьей и преступных действий полиции, государство иногда из общественных денег платит компенсации, но у судьей и полицейских даже волосок на их голове не колышется.
התקפות נגד שופטים ובית המשפט העליון ממשיכות ומתחילות להיות יותר ויותר הריפות וברוטאליות. עיתונאי תומר זרחין בשותפות עם יאיר אטינגר מדווח היום , 23.05.10, בעיתון הארץ שבפרסומות חרדיים פורסמה הסתה קשה נגד שופט בית המשפט העליון אדמונד לוי. בפרסומת קוראים את השופט "מלשין" ו"קאפו". דעת הציבור כלפי המערכת המשפט בארץ מתדרדרת יותר ויותר.
אני חושב שכאשר מרביצים לרופאים רופא אשם בעיקר. כי מאבדים לעתים את הכבוד איש לזולתו ואף צלה אדם. אותו דבר כלפי אלימות נגד שופטים. שיסתכלו השופטים בראי קודם כול על עצמם .אין אלימות סתם. כמובן שוב אין להצדיק אלימות בכול מקרה .אבל צריכים לחפש ולטפל בשורש של הבעיה . יש לחנך את השופטים כמו גם את הרופאים קודם כל להיות בני אדם. לא לחשוב על עצמם שחם אלוהים. והס והלילה שגם אדמיניסטרציה של מערכת המשפט תתחיל לפגוע בחופש הביטוי. מספיק שבתי המשפט בעצמם כבר פוגעים בו.
במדינת ישראל יותר מי אלפיים (2208) תלונות נגד השופטים התקבלו רק בשנתיים אחרונות (2008-2009) אצל השופט בדימוס אליעזר גולדברג, נציב תלונות הציבור על שופטים . תלונות היו נגד עיכובים בהחלטות ובפסיקות, על התמשכות הליכים . בדו"ח נציב ציין שמערכת המשפט אינה נותנת לציבור שירות ראוי. וזאת אחת מהסיבות לנסיגה באמון הציבור במערכת המשפט. מעצית מהתלונות המוצדקות על עיכוב בפסיקה.
Израиль. Выборы 2015 The Elections
New Articles מאמרים חדשים новые статьи
אודות יולי נודלמן. קורות חיים. אישים על נודלמן
Посол России Александр Бовин об Юлии Нудельмане
Юлий Нудельман. Краткая биография
Книги Ю.Нудельмана на русском языке
Статьи Юлия Нудельмана на русском языке
Незаконченный роман- Хирург. Юлий Нудельман
טטיאנה צ'רקסוב-נודלמן - Татьяна Нудельман
Ted-Talks / Ted-Беседы
Democratic Whip Press
ספרים של י. נודלמן שיצאו לאור בעברית
מאמרים וחומר אקטואלי של נודלמן בעברית
Холокост как новая религия
About the consequences of the Holocaust
שחיתות בפוליטיקה коррупция в политике
אישים מושחתים בישראל
ליברמן וחבריו Liberman & Co
Либерман и его компания
Citizens Commission on Human Rights
Articles in English
Uri Avnery Articles
Заказчик убийств? Case Nevzlin in three languages
О Латыниной, Невзлине и обо мне Latynin and me
שופט נגד האמת
Страницы Михаэля Дорфмана
Избранные художники Gallery of selected artists
Modern History היסטוריה מודרנית
בונים חופשיים The Freemason
Bishop's page
Martin Luther Мартин Лютер
Барух Спиноза Baruch Spinoza
Фридрих Ницше Friedrich Nietzche
Об угрозе фашизма в Израиле
Любопытный материал. Михаил Райф
Терроризм. Обоюдоострый меч
להתכתבות for correspondence
Николай Амосов
הרפואה . רשלנות ברפואה. חוות דעת
תיירות מרפא
Здоровье и Медицина
Health and Medicine
Журналистская Рубрика
Юлий Эдельштейн
Нация и Государство
Россия, мы и чеченский вопрос
Стив Джобс - Steve Jobs
Джордж Оруэлл и Израиль
Апелляция доктора Нудельмана в Верховный Суд
כתב ערעור 2002
כתב ערעור 2004
על שחיתות במערכת המשפט
ספר של יולי נודלמן "נרדפים בשם החוק" וביקורת עליו
Книга Ю.Нудельмана Преследуемые именем закона
Вокруг книги «Кровопролитие в медицине»
Скажи, кому ты служишь
Исторические материалы Исхода евреев из СССР
Bloodshed in the Israeli medicine
Рая Рубинштейн
חומרים מדעים רפואים של מכון ויצמן למדע
Юмор от Григория Бирженюка
Эпоха Арабской культуры и ислам
Софа Ландвер-Sofa Landver
Психоаналитик Сергей Черкасов
Свежие актуальные статьи по- русски
Литература. Стихи. Кино
О больном государстве
Биньямин Нетаньяху
Страницы Эммануила (Амика) Диаманта
О преступных действиях Советской Власти
Из Современной Истории
Украинцы и Евреи
Иван Рубинштейн, общественный деятель. Израиль
О пороках судебной системы Израиля
Солженицын и еврейский вопрос
Арабо-израильский конфлик. Обмен мнениями
Литературная страница. Дебюты