Justice יולי נודלמן Juli Nudelmann
  www.julinudelmann.com
יולי נודלמן-צדק לכל Закон
יום ש', יג’ בתשרי תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
נשיא ביהמ"ש העליון לשעבר: "אצלנו אין סדר קבוע, מדברים לפי סדר הישיבה. מתווכחים ומנסים לשכנע במגבלות הזמן. כשנגמר הזמן, אם לא גמרנו עוד לדון - קובעים עוד ישיבה כדי שכל אחד יוכל לנסות לשכנע את חברו"
סנקציה חסרת תקדים - מאת מרדכי קרמניצר ואלי לינדר תביעת לשון הרע שהגישו השר נתן שרנסקי ומפלגתו "ישראל בעלייה" נגד ד"ר יולי נודלמן, בשל ספר ביקורתי שהאחרון חיבר על שרנסקי ("שרנסקי בלי מסיכה", הוצאת נגב פרס, 1999), הולידה בדצמבר האחרון את פסק-הדין המחמיר ביותר שניתן עד כה בישראל בתביעות מסוג זה: השופט צבי סגל מבית-המשפט המחוזי בירושלים, נוסף על כך שאסר על המשך הפצת הספר, חייב את נודלמן, גמלאי, בתשלום פיצויים והוצאות משפט לשרנסקי בסך כולל של 1.2 מיליון שקל(!) ול"ישראל בעלייה" - 90 אלף שקל נוספים. סנקציה חסרת תקדים זו, שטמון בה פוטנציאל הרסני ומשתק לחופש הביטוי בישראל בכל הנוגע להתבטאויות כלפי אישי ציבור, מזמינה בחינה של ההליך השיפוטי שהוביל אליה
השופטת העליון (בדימ') דליה דורנר מציע לשקול הצטרפות את מועצת העיתונות לבקשה של ד"ר יולי נודלמן לדיון נוסף לבית המשפט העליון בעניין של פסק-הדין. שופטים בכירים מצטרפים
עו"ד מיבי מוזר, מומחה לתביעות לשון הרע, סבור שהשופט התעלם מהחידוש בחוק לשון הרע: "החוק קובע שללא הוכחת נזק כספי יכול השופט לפסוק עד 50,000 שקל ולהכפיל סכום זה במקרה שהוכח זדון. השופט לא קבע שהוכח כאן נזק ממוני, אבל לא מתייחס כלל למגבלה שקבע החוק. אפילו במקרים שבהם הוכח נזק ממשי, התייצבה הפסיקה על 200,000 שקל"
בית המשפט העליון נתן לאחרונה שני פסקי דין, האחד בתחום לשון הרע והשני בעניין העלבת עובד ציבור, המהווים העלבה של חופש הביטוי, שהוכר בפסיקה ענפה כ"זכות עילאית". שני פסקי הדין - שניתנו בהרכב של שלושה שופטים - מצטיינים ברטוריקה ובמשפט השוואתי רב עניין, המציג את חופש הביטוי כאבן פינה במשטר דמוקרטי.
נראה שבית המשפט ביטא בפסיקתו בעניין הפיצויים גישה, שאישורה בבית המשפט העליון יוכל לגרום לפגיעה אנושה בחופש הביטוי ובעיתונות החוקרת. שיעור פיצויים כה גבוה עלול להרתיע מביקורת נוקבת על אישי ציבור. כל זאת גם בהנחה, שכל שנכתב על שרנסקי אין בו כל אמת. סכום הפיצויים שנפסק איננו סביר גם בהנחה שלמפרסם לא עומדת הגנת פרסום "בתום לב", והוא אינו מעיד על הכרה אמיתית בחופש הביטוי והביקורת, שזכו בפסק הדין לרטוריקה יפה, בלא כיסוי בפרקטיקה.
לדעתי נודלמן צודק. הסוגייה, מי ומה היה שרנסקי, שנויה במחלוקת. אם שופטים את התנהגותו של שרנסקי בישראל, את הצטרפותו לימין הקיצוני, תמיכתו בכל צעדי הענישה והדיכוי שישראל מפעילה כלפי הפלסטינים, תמיכתו בפשעי מלחמה מובהקים - יש סיבות טובות להציב סימני שאלה מעל הילת "לוחם זכויות האדם". נודלמן מסתמך בספרו על מסמכים ועדויות של יוצאי ברית המועצות, והסוגייה כולה תוכרע על ידי ההיסטוריה.
עד מתי ועוד כמה זמן השופט צבי סגל ימשיך לפגוע באזרחי המדינה? בעקבות הכתבה ב"הארץ" מתי המערכת המשפט ישחרר את האזרחים מהשיפוט והתנהגות בלתי מאוזנת, כעסנית ואף עוינת כלפי המתדיינים, העדים והפרקליטים כי איש אחד? כך שואל אני ושואלים את עצמם האזרחים רבים שנפגעו מהתנהגות של השופט סגל שלדעתם בכלל לא חולמת את המעמד המכובד של שופטי ישראל
חברי הכנסת נכבדים! עוד לא לגמרי מאוחר לשנות את הדברים! Fearlessly and without impartially יש לכם עכשיו גם את האחראיות, גם את ההזדמנות וגם את היכולת לא מבוטלת לשנות מצב בארץ. אל תחשבו שכאשר מדינת ישראל תיפול לתהום, חס והלילה, בגלל כל הסיבות הללו-אתם תשרדו.
באופן חסר תקדים, התעלם בית משפט קמא בפסק הדין החלקי, מעדותם של כ - 17 עדי הגנה, וביניהם אסירי ציון, כולל הגב' אידה נודל, אשר העידו עדויות קשות וחמורות לגבי המשיב 1 (סגן ראש הממשלה ושר הבינוי והשיכון, נתן שרנסקי), עדויות חמורות לגבי אופיו והתנהגותו, אשר היו אמורות להביא לדחיית התביעה ואף להסקת מסקנות לגבי המשך כהונתו של המשיב 1 בתפקידיו הממלכתיים. כפי שיפורט להלן, בחר בית המשפט קמא להתעלם לחלוטין מעדויות אלו, וכן מעדויות וראיות רבות אחרות, ובכך יצר בפסק הדין מציאות וירטואלית, אשר בינה ובין הראיות שהובאו במשפט והמסקנות המתחייבות מהן, אין כל קשר
אני ואשתי הינו עדים לא פעם בהשפלה של אזרחיי מדינת ישראל וגם תיירים בנתב"ג. שאלות מעליבות, גסות רוח של בודקים. יחס בלי כבוד. וזאת בלי כל צורך. מה הקשר עם בטחון למשל לשאלה-אתם נשואים? והנה עוד סיפור כפי שפורסם בארץ.השאלה המתבקשת עד מתי אנחנו נמשיך להתנהג במו בריונים, גזענים, קסנופוביה , אנטי דמוקרטיים, הפוגעים יום-יום בזכויות האזרחים כה רבים?
בקשה זו לקיום דיון נוסף מופנית אך ורק להלכה שנפסקה על ידי בימ"ש נכבד זה בכל הנוגע לקריטריונים לקביעת פיצוי בגין הוצאת לשון הרע כנגד איש ציבור ידי "איש פרטי" שאינו גוף כלכלי ו/ או אמצעי תקשורת, מקום בו לא הוכח קיום "נזק ממון" או "נזק מיוחד". הבקשה נדחית. המבקשת תשלם למשיבים 1-3 שכר טרחת עורך דין בסך 1,000 ש"ח.
רק במאמץ רב עלה בידי לשכנע את בית-המשפט העליון, בעניין תביעת הדיבה הידועה של שרנסקי נגד נודלמן, לתת לתיקון החוק "פרשנות יצירתית", שלא לומר מתחכמת, שעיקרה אותו למעשה מכל תוכן ומנעה את תוצאתו ההרסנית
השיטה הייתה פשוטה. עורך- דינו דן אבי יצחק הייה שלח את המכתבים לכל העיתונים בעיקר בשפה הרוסית וגם למקומונים בעברית שבהם הוא איים בתביעות המשפטית עם יפרסמו משהוא שלילי על שר שרנסקי. ווזה עבד היטב, באופן מושלם
את עו"ד אבי-יצחק השווה את שרנסקי לאלפרד דרייפוס ואת נודלמן לחוקרי הקג"ב. המכנה המשותף היחיד בין המשפט הזה לבין פרשת דרייפוס, השיב לו עו"ד מושקט, הוא הטיוח של שרנסקי המזכיר את "הטיוח הזכור לדיראון עולם של משרד ההגנה הצרפתי". את נודלמן השווה עו"ד מושקט לאמיל זולא.
בית המשפט פסק לתובע פיצויים בגובה 900,000 ש"ח והוצאות המשפט בגובה 300,000 ש"ח ולתובעת פיצויים בגובה 75,000 ש"ח והוצאות משפט בגובה 15,000 ש"ח וכן הורה על משלוח מכתבים לנמענים ואסר על פרסום ספר זה. פסק הדין ניתן ביום 21.12.03 על ידי כבוד השופט צ' סגל".
הנדון: בקשה לפתוח מחדש את תלונתי על שופט צבי סגל מתאריך 31.05.2009 שמספרה 472/09 ולזמן אותי לפגישה על מנת למסור ישירות בעל פה פרטים נוספים עדות בשבועה בפני כבודו.
נודלמן טוען: השופט מקבל החלטות באופן חד-צדדי לטובת שרנסקי וזאת תוך חריגה מהחוק; נודלמן מבקש לפסול את השופט מלדון בתיק
Израиль. Выборы 2015 The Elections
New Articles מאמרים חדשים новые статьи
אודות יולי נודלמן. קורות חיים. אישים על נודלמן
Посол России Александр Бовин об Юлии Нудельмане
Юлий Нудельман. Краткая биография
Книги Ю.Нудельмана на русском языке
Статьи Юлия Нудельмана на русском языке
Незаконченный роман- Хирург. Юлий Нудельман
טטיאנה צ'רקסוב-נודלמן - Татьяна Нудельман
Ted-Talks / Ted-Беседы
Democratic Whip Press
ספרים של י. נודלמן שיצאו לאור בעברית
מאמרים וחומר אקטואלי של נודלמן בעברית
Холокост как новая религия
About the consequences of the Holocaust
שחיתות בפוליטיקה коррупция в политике
אישים מושחתים בישראל
ליברמן וחבריו Liberman & Co
О Либермане и его компании
Citizens Commission on Human Rights
Articles in English
Uri Avnery Articles
Заказчик убийств? Case Nevzlin in three languages
О Латыниной, Невзлине и обо мне Latynin and me
שופט נגד האמת
Страницы Михаэля Дорфмана
Избранные художники Gallery of selected artists
Modern History היסטוריה מודרנית
בונים חופשיים The Freemason
Bishop's page
Martin Luther Мартин Лютер
Барух Спиноза Baruch Spinoza
Фридрих Ницше Friedrich Nietzche
Об угрозе фашизма в Израиле
Любопытный материал. Михаил Райф
Терроризм. Обоюдоострый меч
להתכתבות for correspondence
Николай Амосов
הרפואה . רשלנות ברפואה. חוות דעת
תיירות מרפא
Здоровье и Медицина
Health and Medicine
Журналистская Рубрика
Юлий Эдельштейн
Нация и Государство
Россия, мы и чеченский вопрос
Стив Джобс - Steve Jobs
Джордж Оруэлл и Израиль
Апелляция доктора Нудельмана в Верховный Суд
כתב ערעור 2002
כתב ערעור 2004
על שחיתות במערכת המשפט
ספר של יולי נודלמן "נרדפים בשם החוק" וביקורת עליו
Книга Ю.Нудельмана Преследуемые именем закона
Вокруг книги «Кровопролитие в медицине»
Скажи, кому ты служишь
Исторические материалы Исхода евреев из СССР
Bloodshed in the Israeli medicine
Литературная страница. Дебюты
חומרים מדעים רפואים של מכון ויצמן למדע
Юмор от Григория Бирженюка
Эпоха Арабской культуры и ислам
Софа Ландвер-Sofa Landver
Психоаналитик Сергей Черкасов
Свежие актуальные статьи по- русски
Литература. Стихи. Кино
О больном государстве
Биньямин Нетаньяху
Страницы Эммануила (Амика) Диаманта
О преступных действиях Советской Власти
Из Современной Истории
Украинцы и Евреи
Иван Рубинштейн, общественный деятель. Израиль
О пороках судебной системы Израиля
Солженицын и еврейский вопрос
Арабо-израильский конфлик. Обмен мнениями