Justice יולי נודלמן Juli Nudelmann
  www.julinudelmann.com
יולי נודלמן-צדק לכל Закон
יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
היום האחות היא סבל, נער- שליח, מלצרית, חדרנית, מחליפה מצעים ומוציאה סירים, פקידה – הכול, פרט להיות אחות רפואית מקצועית. הרופאים בכירים רבים מעוניינים בסכסוך, כי יותר חולים יזדקקו למרפאותיהם הפרטיות.
15:36 (14/12/12) יולי נודלמן

ד"ר יולי נודלמן לרחם על אחיות רחמניות היום האחות היא סבל, נער- שליח, מלצרית, חדרנית, מחליפה מצעים ומוציאה סירים, פקידה – הכול, פרט להיות אחות רפואית מקצועית. הרופאים בכירים רבים מעוניינים בסכסוך, כי יותר חולים יזדקקו למרפאותיהם הפרטיות. חרב-דמוקלס מונפת שוב מעל לראשם של חולים זקנים, תינוקות ופגים. אחיות בתי-החולים עלולות לנטוש את בתי-החולים, ולהשאיר אלפי מאושפזים ללא סיעוד, ולגרום לשיתוק של כל המערכת-הבריאות. מנהיגות האחיות מדווחת לציבור שגם ללא נטישת האחיות, המצב העגום במערכת הבריאות כיום גורם למותם של חולים מאושפזים. הממסד הרפואי מכחיש את דבריהן. מהי האמת על בעיית האחים והאחיות בארץ? מה הן הסיבות האמיתיות לסכסוך, במה הם צודקים ובמה לא? היכן נעוץ שורש הסכסוך? אנו שומעים שהאחיות מציגות 60 דרישות למעסיקים. אם לקצר ולמצות את דרישותיהן לפי הדיווחים בעיתונות, קיימות שש דרישות עיקריות: להגדיל ב-4500 עד 5000 את מספר התקנים בבתי-החולים. להכיר במקצוע האחות כבמקצוע מועדף. לקצר את יום-העבודה להתייחס לאחות בצורה מכובדת. להעלות את משכורתן (בצורה משמעותית, ישירה ועקיפה). לשנות את תנאי עבודתן, ובכלל זה הוספת שעות לעבודת המעונות. להפריד בין מעמד האחות בבית-החולים לבין מעמד האחות במרפאה. תקנים: מוצדק! נתחיל בדרישה ראשונה: בהצעת-התקציב של משרד-הבריאות, שהוגשה לכנסת ב-1982, הממצאים הסטטיסטיים מבוססים על נתונים מהספר השנתי של האומות המאוחדות. בין היתר אנו למדים שלכל רופא תיקני בבית-חולים מוקצבות 1,9 אחיות – בארצות-הברית – 4,1, בשוודיה – 4,3. כך שלפי הסטנדרטים הבינלאומיים – האירופיים והאמריקאיים – יש להכפיל לפחות את מספר תקני האחיות בבתי-החולים שלנו – גם אם נלקח בחשבון שהקצבת מספר הרופאים בבתי-החולים בארץ די מוגזמת. יוצא אפוא, שהאחיות צודקות כאשר הן דורשות כ-5000 תקנים נוספים בבתי-החולים. לא ברור מהיכן לקחו במשרד-הבריאות את המספר 450 עד 950 תקנים, שהמשרד מוכן להקצות על פי הכרזתו. מתקבל הרושם שמשרד-הבריאות לא למד – לפחות במקרה זה – את הסטטיסטיקה, ואינו מתמצא בסטנדרטים בינלאומיים. שכר: לא מוצדק! הדרישה להכיר במקצוע האחות כבמקצוע מועדף מוצדקת בהחלט. אין עוד מקצוע בארץ המבוסס בעיקר על עבודת נשים החייבות לעבוד במשמרות, בלילות, בשבתות, בחגים ובתנאים פיסיים קשים. נשים הבוחרות במקצוע זה מקריבות חלק מחיי המשפחה, לוקחות על עצמן השתתפות בסבל אחרים וייתכן שאין די כסף שיכול לפצות אותן על עבודתן הקשה. יש להפעיל את כל מערכות התקשורת, ההסברה והחינוך כדי למשוך ולעודד את כניסתו של דור צעיר למקצוע זה. מצד שני, נוצר כיום מצב שעקב סיבות שונות, שעליהן נצביע בהמשך, נשברה בעיני הציבור תדמית האחות הרחמנייה, שמשכה בזמנו את הטובות והמוכשרות ביותר גם מקרב האצולה החברתית. אין די כסף שיכול לפצות אותן על עבודתן. אך במצב הנוכחי של המדינה אין להצדיק את דרישתן להגדלת המשכורת. במערכת-הבריאות שלנו היחס בין משכורת אחות לבין משכורת רופא הוא, לעומת היחס בחו"ל, לטובת האחות. לעיתים משתכרת אחות מעשית יותר מאשר רופא. אם יוחלט על העלאת משכורתן של האחיות, יש להעלות קודם כל את משכורתם של הרופאים ושל כל עובדי-הרפואה. כלומר דרישה זאת של האחיות אינה מוצדקת. הוא הדין לגבי קיצור יום-העבודה. אין הוא ארוך יותר מאשר במדינות-המערב. הוא רק שונה בהרכב המשמרות שבו. יש לשנות את לוח-העבודה של האחיות – דבר שיכול להוות תחליף טוב לקיצור יום העבודה. מלון ללא כוכבים דרישות אחיות בתי-החולים לשינויים בתנאי-העבודה יכולות להיות בהחלט מוצדקות, אם לוקחים בחשבון את צורת עבודתן. עבודת האחיות בבתי-חולים שונה לחלוטין מעבודת האחיות במרפאות, ומוצדקת הדרישה להבדיל בין שתי הקבוצות האלה בכל התנאים, ובכללם תנאי-משכורת. בבתי-חולים בארץ נוצר מצב מוזר, שבו עובדות האחיות בכל סוגי העבודות, חוץ מעבודת האחות עצמה. למשל, בסבלות: האחיות מרימות חולים כבדים מהמיטות ומעבירות אותם לאלונקות. מושכות אלונקות, מכניסות אותן למעליות, מעבירות חולים לאמבטיות. האחיות עודות גם כמלצריות במסעדות-רחוב, כחדרניות במלון ללא כוכבים. האחיות עובדות גם כנערים שליחים, כאשר הן מתרוצצות מהבוקר עד הערב בהעברת מבחנות של בקבוקי-שתן וקופסאות של צואה למעבדה, ומשם – כשהתשובות ביד – חזרה למחלקה. כן ממלאות האחיות תפקידי פקידה, המוסרת הודעות טלפוניות. סבל, נער שליח, מלצרית, חדרנית, מחליפה מצעים ומוציאה סירים, פקידה – הכול – אך לא אחות רחמנייה, ולא אחות רפואית מקצועית. פיתוח הסיעוד בשנים האחרונות בבתי-החולים נטה לכיוון הרחקת האחיות מהמקצוע הרפואי והעברתן למישור רחוק מהרפואה, רחוק מהסיעוד ורחוק מהמושג "אחות רחמנייה". בכך אשמים שני גורמים: הממסד הרפואי, שניסה להסיר מעצמו את האחריות על החלק הסיעודי, ושבנה מערכת-יחסים כזאת בבית-החולים, כאשר באופן פרדוכסלי אין האחיות קשורות כלל באופן מינהלי במינהל המחלקה וברופאיה. הממסד הרפואי הקים מערכת מנהלית נפרדת של אחיות. עם השנים התמסד מינהל האחיות והפך גורם המרחיק את האחיות מהמקצוע. לפי חוק פרקינסון, הפך גורם זה לגוף עצמאי, המשרת את עצמו. יש מנגנון ביורוקראטי מנופח, המורכב מאחיות-ראשיות של בתי-חולים וסגניותיהן, צוות מפקחות של מחלקות וכל מיני מזכירות המשרתות את המנגנון עצמו. אנו נמצאים במקום הראשון בעולם המודרני במספר האחיות המשרתות כאנשי-מינהל ביחס למספר האחיות המטפלות בחולים ממש. מנהלת האחיות רחוקה מאוד מהטיפול בחולים, ו"פועלת" לעיתים קרובות על-פי "דיווחים" מהשטח, הדומים יותר להלשנה ולרכילות. היא עוסקת רוב הזמן בחיפוש פתרונות ל"סכסוכים" שהיא עצמה צימחה אותם וגרמה להם. מעט מאוד זמן עוסקות האחיות הביורוקרטיות בשיפור הסיעוד לכשעצמו, בהדרכה ובתאום עבודתן עם הרופאים. עם השנים גרמו שני הגורמים האלה למצב שבו מעמד האחיות בבתי-החולים סובל מפיצול: מצד אחד התרחקה האחות ממעמד של אחות רחמנייה, ולא התקרבה למעמד של מקצוע רפואי ממש. לאט-לאט הפחיתו למעשה מהאחות פעילות רפואית כגון הזרקה, הכנסת זונדה, החלפת תחבושות, הכנסת קטטר לדרכי-השתן והותירו לה את הפעילויות שהזכרנו. יחידות קטנטנות על תנאי העבודה של האחיות מקשה גם הנוהל הפגום, שלפיו כל הפעילות הטיפולית בחולים נעשית בחדרים שבהם שוכבים החולים, לעומת רוב בתי-החולים במערב, שם נעשות פעולות אלה על-ידי אחיות מיוחדות בחדרי-טיפול מיוחדים. ועמס מיותר על האחיות מוטל גם בגלל קיום מחלקות ויחידות קטנטנות, הממוקמות באותו המקום, ואשר הטיפול בחולים המאושפזים בהם נופל לעיתים על אחות אחד. כך, למשל, בבית-חולים ברזילי באשקלון, הייתה אחות אחת צריכה לעבוד בו-זמנית בחמש יחידות קטנות: אורולוגיה, פה ולסת, כירורגיה פלאסטית, כירורגיה כללית וטיפול נמרץ נשימתי. ברור שאחות אחת אינה יכולה במצב כזה לבצע עבודה רצינית, וקשה לה פי-כמה יותר מאשר לאחות המטפלת באותו מספר של מיטות שיש בהן חולים דומים. הממסד הרפואי ממשיך לפזר מחלקות שונות, ולפתוח יחידות קטנטנות. העיקרון הפגום הזה משפיע כמובן על תנאי-העבודה של האחיות. מעוניינים בסכסוך לפיכך הדרישה לשינוי תנאי עבודה מוצדקת ביותר, אך יש להתחיל בשינויים יסודיים, ולאו דווקא בהגדלת מספר התקנים. יש לי הרושם שכל מספר-תקנים שהוא, מ-450 עד 4500, שיוקצה לבתי-החולים יגיע בחלקו הגדול למנגנון המנהלי, ויגרום רק לשיבושים נוספים בעבודת האחיות. לדעתי, לפני שמקציבים תקנים יש לערוך רפורמה יסודית: להדק את הקשר המנהלי בין האחיות והרופאים במחלקות. להרחיב את הפעילות הרפואית ולתת לאחיות יותר סמכויות במישור עבודתן – כמובן אחרי לימודים מסיימים, השתלמויות וכו'. להוריד מהן את רוב עבודות הסבלות, המלצרות, סידור המיטות, השליחויות, הפקידות, על-ידי הקצבת כוח-עזר מתאים למחלקות. להקטין עד המינימום, עד כדי חיסול, את המנגנון המנופח של ביורוקרטיית האחיות. רק ביצוע שינויים אלה יכול, לפי מיטב הבנתי, לתת למקצוע האחות מעמד מועדף, להביא לזרימת כוחות חדשים לבתי-החולים ולגרום לשינוי רציני במצב הסיעודי בארץ. אך יש לי הרושם שאולי לא ניתן לבצע זאת. לזה לא יתנו יד – לא המנהלה של האחיות ולא הממסד הרפואי, מסיבותיו שלו. הממסד הרפואי מעוניין, למעשה בהזנחה מסוימת של הסיעוד בבתי-החולים, ובהמשך סכסוך-האחיות. ככל שיימשך סכסוך-האחיות, וככל שתסתבך העבודה כתוצאה מכך בבתי-החולים, כן ירוויח הממסד הרפואי – מנהלי-מחלקות, סגניהם, ורופאים בכירים. יותר חולים יזדקקו למרפאות הפרטיות הבלתי-חוקיות והחצי-חוקיות שלהם, יותר חולים יצטרכו לתת שוחד ולשלם מתחת לשולחן לרופאים בבתי-חולים ציבוריים, כדי להתאשפז ולעבור ניתוח מוקדם יותר. צמד בלתי-מוכשר גם משרד-הביאות עצמו מעוניין למעשה בהמשך הסכסוך, ואינו מחפש פתרונות רציניים לבעיית האחיות. הנהלת משרד-הבריאות מבינה בוודאי (כך לפחות אני מאמין) שבעיית-האחיות קשורה לכל מערכת-הבריאות, וכדי לפתור את בעייתן של האחיות יש להתחיל בשינויים רדיקאליים של כל מבנה מערכת-הבריאות. אין ללכת למספרה ולצבוע שיער כטיפול למחלת לב וריאות. כך אי-אפשר לפתור את בעיית-האחיות ללא ניסיון נמרץ לשינויים עקרוניים במערכת כולה. המנהלה הרפואית הפטפטנית עושה לעצמה חיים קלים, כאשר היא מנסה להתמקח במשא-ומתן עם מנהיגות האחיות, תחת להציע את השינויים הדרושים לטיפול במצב. יתר על כן, כל צעד שעושה הצמד הבלתי-מוכשר של משרדי-הבריאות, השר ומנכ"לות שלו, מסבך יותר את המערכת כולה, ובפרט את בעיית-האחיות. הממסד הרפואי עצמו מעוניין בהמשך סכסוך האחיות, כדי להסיר מעצמו את האשמה על כשלון המערכת, ולהעבירה לראשן של האחיות. אולי אין זה מקרה, שכאשר האחיות מעלות כיום משאלה לבוררות, תחת איום לנטוש את בתי-החולים, ממליץ להם המומחה במאבקים בערכת-הבריאות, הד"ר רם ישי, שלא לבקש בוררות ומעיר להן: "זהו צעד המעיד על חולשה. לבוררות אפשר ללכת רק כאשר יש פער ברור בין העמדות. האחיות נמצאות עדיין במאבק. אי-אפשר להפסיק מאבק על-ידי בוררות." (חדשות, 27.8.86). לפני שבועות אחדים ביקרתי בבתי-החולים רמב"ם ופגשתי אחיות ממטה המאבק. שאלתי אותן: "איך אתן מעזות לפגוע בחולים נגד המסורת ההומאנית של העם היהודי והעקרונות הבסיסיים של הרפואה?" אחת האחיות הבכירות, אסתר, ענתה לי: "אתם הרופאים לימדת אותנו לפגוע בחולים מבלי להתייחס לשבועת היפוקראטוס!" הזורע רוח, יקצור סופה. בתמונה ראשית אילנה כהן בגלריה: צילום של הספר "בלי הרדמה" בו פורסם המאמר שבכותרת ב-1987 אפילוג, או יותר נכון, במקום הקדמה מאמר זה כתבתי והתפרסתי בשבועון "העולם הזה" בשנת 1986, בימי השביתה הראשונה בארץ של האחיות. בפעם והשנייה מאומר פורסם בספר שלי "בלי הרדמה" בשנת 1987 . מאז עוברו יותר מ- 25 שנים! אבל כשפתחתי את הספר עכשיו (2012) בימי שביתת האחיות וקראתי את המאמר הזה, מצאתי שמאז שום דבר לא השתנה. כאילו המאמר נכתב היום, לא ב-1986, אלא ב-2012 . אומנם במאמר צוינה את התמונה שליפני 25 שנה אבל היא תמונה דומה בצורה מוחלטת ,כמו שני תאומים, לאירועים של היום. כל משה מתרחש היום ואיך מתרחש לא שונה מ-שנת 1986! את הסיבות האמיתית של השביתה של היום הן אותן הסיבות. את השיטות פועלה נשארו אותן השיטות. את מנהיגה של השביתה נשארה גם כן אותה אילנה כהן!. שום דבר לא השתנה. כי גם אז, וגם היום, לא אומרים את האמת על שירותי הסיעוד. כי גם אז וגם היום לא לומדים ולא מנתחים את הבעיות האמתיות של השירות החשוב, קשה, ומסובך זה. כי, עם כל הכבוד, כנראה זה לא לרמה האינטלקטואלית ורמה והמקצועית של אילנה כהן ולא של סגן שר הבריאות ליצמן לדון על הבעיות העיקריות המקצועיות של שירות האחיות. הם יכולים רק לדבר על כסף. וזו לא הבעיה העיקרית של מקצועה אחות. הבעיה של אחות היא רק חלק של בעיות קשות של המערכת הבריאות כולה. אין אפשרות לפטור את הבעיות של אחים ואחיות בלי לבצעה את השיניים המשמעותיים, הרדיקליים במערכת כולה, חולה, פגומה, מושחתת. שביתה של אחיות לא תעזור לשינוים הנחוצים. זה ניתן ללמוד ממאמר שלי. לכן אני מפרסם אותו. מה שיש היום, זה היה לפני 25 שנים, וזה יהיה בעוד 25 שנים . אומנם זה לא יהיה אותו הדבר. רק הרבה גרועה יותר. ד"ר יולי נודלמן, לשעבר ראש יחידה כירורגית עצמאית בבית החולים רמב"ם (חיפה) ומנהל מחלקה כירורגית בבית חולים ברזילי (אשקלון)

 
 
Израиль. Выборы 2015 The Elections
New Articles מאמרים חדשים новые статьи
אודות יולי נודלמן. קורות חיים. אישים על נודלמן
Посол России Александр Бовин об Юлии Нудельмане
Юлий Нудельман. Краткая биография
Книги Ю.Нудельмана на русском языке
Статьи Юлия Нудельмана на русском языке
Незаконченный роман- Хирург. Юлий Нудельман
טטיאנה צ'רקסוב-נודלמן - Татьяна Нудельман
Ted-Talks / Ted-Беседы
Democratic Whip Press
ספרים של י. נודלמן שיצאו לאור בעברית
מאמרים וחומר אקטואלי של נודלמן בעברית
Холокост как новая религия
About the consequences of the Holocaust
שחיתות בפוליטיקה коррупция в политике
אישים מושחתים בישראל
ליברמן וחבריו Liberman & Co
Либерман и его компания
Citizens Commission on Human Rights
Articles in English
Uri Avnery Articles
Заказчик убийств? Case Nevzlin in three languages
О Латыниной, Невзлине и обо мне Latynin and me
שופט נגד האמת
Страницы Михаэля Дорфмана
Избранные художники Gallery of selected artists
Modern History היסטוריה מודרנית
בונים חופשיים The Freemason
Bishop's page
Martin Luther Мартин Лютер
Барух Спиноза Baruch Spinoza
Фридрих Ницше Friedrich Nietzche
Об угрозе фашизма в Израиле
Любопытный материал. Михаил Райф
Терроризм. Обоюдоострый меч
להתכתבות for correspondence
Николай Амосов
הרפואה . רשלנות ברפואה. חוות דעת
חוות דעת רפואי  
תיירות מרפא
Здоровье и Медицина
Health and Medicine
Журналистская Рубрика
Юлий Эдельштейн
Нация и Государство
Россия, мы и чеченский вопрос
Стив Джобс - Steve Jobs
Джордж Оруэлл и Израиль
Апелляция доктора Нудельмана в Верховный Суд
כתב ערעור 2002
כתב ערעור 2004
על שחיתות במערכת המשפט
ספר של יולי נודלמן "נרדפים בשם החוק" וביקורת עליו
Книга Ю.Нудельмана Преследуемые именем закона
Вокруг книги «Кровопролитие в медицине»
Скажи, кому ты служишь
Исторические материалы Исхода евреев из СССР
Bloodshed in the Israeli medicine
Рая Рубинштейн
חומרים מדעים רפואים של מכון ויצמן למדע
Юмор от Григория Бирженюка
Эпоха Арабской культуры и ислам
Софа Ландвер-Sofa Landver
Психоаналитик Сергей Черкасов
Свежие актуальные статьи по- русски
Литература. Стихи. Кино
О больном государстве
Биньямин Нетаньяху
Страницы Эммануила (Амика) Диаманта
О преступных действиях Советской Власти
Из Современной Истории
Украинцы и Евреи
Иван Рубинштейн, общественный деятель. Израиль
О пороках судебной системы Израиля
Солженицын и еврейский вопрос
Арабо-израильский конфлик. Обмен мнениями
Литературная страница. Дебюты