Justice יולי נודלמן Juli Nudelmann
  www.julinudelmann.com
יולי נודלמן-צדק לכל Закон
יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
בשולחן הלבן ירצה ד''ר יולי נודלמן בנושא: מהפכה מחשבתית ברפואה. ההרצאה ניתנת גם באוניברסיטאות ומביאה כיוון מחשבה מהפכני מול הרפואה המסורתית

סדר העבודה: 1. מזמור הפתיחה. 2. פתיחת הלשכה וקבלת פני אחים ואורחים ע''י הנשיא הנכ. אילן הרשטיין . 3. קבלת פני המשלחת מטעם הלשכה הגדולה 4. קריאת הזמנת הערב. 5 אישור הפרוטוקול מן העבודה הקודמת. 6 מינוי נושאי משרה שלא מונו בטקס קידושי הנשיא. טקס העברת האחים יעקב גולנדסקי וניסים מיסיסטרנו לדרגה השניה. 8. אתנחתא מוסיקלית. 9. העברת הלשכה מעבודה למנוחה לצורך דיון בהשתתפות אחי הלשכה בנושא קידום הלשכה. האחים מתבקשים להכין רעיונות שיועלו בדיון. 10. החזרת הלשכה ממנוחה לעבודה. 11. דבר המכהן. 1 דיון בעניינים שיובאו כהלכה בפני הלשכה. 13. קופת הצדקה 14. נעילת הלשכה. 15. מזמור הנעילה. לאחר העבודה בשעה 21:30 לערך נסב לשולחן לבן בהשתתפות אחי הלשכה רעיות ואורחים. בשולחן הלבן ירצה ד''ר יולי נודלמן בנושא: מהפכה מחשבתית ברפואה ההרצאה ניתנת גם באוניברסיטאות ומביאה כיוון מחשבה מהפכני מול הרפואה המסורתית. . חובת קדומים מימי קדם שום רב בונה או חבר בונה לא היה רשאי להעדר מלשכתו, בייחוד לאחר שהוזמן כהלכה, מבלי להיות צפוי לביקורת חמורה, בלבד אם הוכיח לנשיא הנכבד שסיבה הכרחית מנעה ממנו לבוא ושלח את תרומתו לקופת הצדקה. אחי. נתבקשתי על ידי הנשיא הנכבד אילן הרשטיין להזמינך להשתתף באסיפת הלשכה שתתקיים ביוםרשני 31 במרס 2008 כ''ד' באדר ב' תשס''ח בשעה 19.00 בהיכל הבונים החופשים, רחוב הרצל 59 רמת גן. דלתות הלשכה תנעלנה בשעה 19.30 בדיוק. בברכת אחים נאמנה האח הנכ. איתן קירשנר תלבושת מזכיר לשכת הורדים קיץ!!! נושאי משרה לשנת 2008: נשיא: האח הנכבד אילן הרשטיין נשיא שקדם: האח הנכבד מרסל קאן מפקח ראשון: האח ישראל צ'יפרוט מפקח שני: האח אלי שטרסלר מדריך ראשון: האח הנכ. אהרון מויאל מדריך שני: האח אלברט אשכנזי מכהן: האח הנכבד חיים פקגוז מזכיר: האח הנכבד איתן קירשנר גזבר: האח עזרא דוד מנצח על הטקסים: האח דוד פרץ שומר: האח המכובד מאד שלמה רבי שוער: האח המכובד אלי ביתן גבאי הצדקה: האח המכובד מאד חיים אלמוג מארח: האח יעקב גולנדסקי מארח: האח ניסו מיסיסטרנו מארח: האח ירון בן דוד ממונה על הביטוח וההיכל: האח ציון חי יעקובוב מנגן ואחראי על האתנחתא המוסיקלית: האח הנכבד ישראל מור עוזר מנגן: האח ישראל זינגר בכל מקרה של מחלה או מצוקה של אח או בן בית, חובה להודיע לנשיא או למזכיר.

 
 
Израиль. Выборы 2015 The Elections
New Articles מאמרים חדשים новые статьи
אודות יולי נודלמן. קורות חיים. אישים על נודלמן
Посол России Александр Бовин об Юлии Нудельмане
Юлий Нудельман. Краткая биография
Книги Ю.Нудельмана на русском языке
Статьи Юлия Нудельмана на русском языке
Незаконченный роман- Хирург. Юлий Нудельман
טטיאנה צ'רקסוב-נודלמן - Татьяна Нудельман
Ted-Talks / Ted-Беседы
Democratic Whip Press
ספרים של י. נודלמן שיצאו לאור בעברית
מאמרים וחומר אקטואלי של נודלמן בעברית
Холокост как новая религия
About the consequences of the Holocaust
שחיתות בפוליטיקה коррупция в политике
אישים מושחתים בישראל
ליברמן וחבריו Liberman & Co
Либерман и его компания
Citizens Commission on Human Rights
Articles in English
Uri Avnery Articles
Заказчик убийств? Case Nevzlin in three languages
О Латыниной, Невзлине и обо мне Latynin and me
שופט נגד האמת
Страницы Михаэля Дорфмана
Избранные художники Gallery of selected artists
Modern History היסטוריה מודרנית
בונים חופשיים The Freemason
Bishop's page
Martin Luther Мартин Лютер
Барух Спиноза Baruch Spinoza
Фридрих Ницше Friedrich Nietzche
Об угрозе фашизма в Израиле
Любопытный материал. Михаил Райф
Терроризм. Обоюдоострый меч
להתכתבות for correspondence
Николай Амосов
הרפואה . רשלנות ברפואה. חוות דעת
תיירות מרפא
Здоровье и Медицина
Health and Medicine
Журналистская Рубрика
Юлий Эдельштейн
Нация и Государство
Россия, мы и чеченский вопрос
Стив Джобс - Steve Jobs
Джордж Оруэлл и Израиль
Апелляция доктора Нудельмана в Верховный Суд
כתב ערעור 2002
כתב ערעור 2004
על שחיתות במערכת המשפט
ספר של יולי נודלמן "נרדפים בשם החוק" וביקורת עליו
Книга Ю.Нудельмана Преследуемые именем закона
Вокруг книги «Кровопролитие в медицине»
Скажи, кому ты служишь
Исторические материалы Исхода евреев из СССР
Bloodshed in the Israeli medicine
Рая Рубинштейн
חומרים מדעים רפואים של מכון ויצמן למדע
Юмор от Григория Бирженюка
Эпоха Арабской культуры и ислам
Софа Ландвер-Sofa Landver
Психоаналитик Сергей Черкасов
Свежие актуальные статьи по- русски
Литература. Стихи. Кино
О больном государстве
Биньямин Нетаньяху
Страницы Эммануила (Амика) Диаманта
О преступных действиях Советской Власти
Из Современной Истории
Украинцы и Евреи
Иван Рубинштейн, общественный деятель. Израиль
О пороках судебной системы Израиля
Солженицын и еврейский вопрос
Арабо-израильский конфлик. Обмен мнениями
Литературная страница. Дебюты